VIBRATIONS OF THE MATERIAL UNIVERSE. THIRST FOR GOLD, 2020-2021, analogue colour photographs using Kodak Ektacolor RA4 chemical process. Seeking to make visible an otherwise invisible threat to the biosphere, contributed from analogue photographic image-making, I slowly create a layer of water on light-sensitive photographic paper and carefully inject the photo chemicals into it. For me, it serves as a comprehensive gesture, where the aesthetics of hand made pollution are revealed.

 

Prints from chemically processed Kodak photographic paper negatives (shown here as scans from original photographic paper negatives).MATERIĀLĀ VISUMA VIBRĀCIJAS. ZELTA SLĀPES, 2020 - 2021,  analogās krāsainās fotogrāfijas, kas veidotas izmantojot Kodak Ektacolor RA4 ķīmisko attīstīšanas procesu. Darbs tiecas vizuāli atklāt citādi neredzamos draudus biosfērai, ko veicina analogi ķīmiskā procesa izmantošana.  Lai to atklātu - uz gaismas jutīga fotopapīra virsmas  es veidoju nelielu ūdens slāni un lēnām  iepludinu tajā fotoķīmiju. Šī procesuālā kustība kalpo kā visaptverošs žests, kurā tiek atklāta ar rokām radītā piesārņojuma estētika.

Attēli no ķīmiski attīstītiem Kodak fotopapīra negatīviem - digitāli skenēti.

Installation view: Prospekto Gallery, Vilnius, Lithuania, 22March-16April, 2022

Installation view: Prospekto Gallery, Vilnius, Lithuania, 22March-16April, 2022

Installation view: Prospekto Gallery, Vilnius, Lithuania, 22March-16April, 2022

Installation view: Prospekto Gallery, Vilnius, Lithuania, 22March-16April, 2022

POSTSENSORIUM exhibition, RIXC ART SCIENCE FESTIVAL 2021. Installation view: light box, video, images, photochemicals, soil. National Library of Latvia. 23.Sept.-12.Nov.2021

Published by NoRoutine books (Lithuania), July 2021.

Available for purchase at ISSP shop

Edition size: 99

Number of pages: 69 p

Type of printing: Offset, silkscreen


Dimensions: 13.9 x 21.3 cm

Type of binding: Leporello in a Cover

Type of paper: Munken Lynx 150g, Cover - Plike Green 330g, Kreativekarton Ruby 270g

ISBN: 9786098216103

Using Format