KRISTINE KRAUZE-SLUCKA

About

Kristine Krauze -Slucka is a Latvia (Northern Europe) based visual artist whose approach employs a mixture of analogue and digital media.

Kristīne Krauze-Slucka has obtained a master's degree in the Visual Communication Department of the Latvian Academy of Arts.

In her practice she studies the relationship between man and nature, paying attention to the processes of adaptation and hybridization, often focusing on the materiality aspects of the chosen media. 

Participates in exhibitions in Latvia since 2017, including the “Latvian Academy of Arts Exhibition of the Century” in the exhibition hall ARSENĀLS (2019) of the Latvian National Museum of Art with the work “Obedient Touch”.

In 2020 Kristīne Krauze-Slucka received a scholarship from the painter Valdemārs Tone Foundation and was awarded the Grand Prix of Nordic and Baltic Young Artist Award 2020 for her work "Orgatopia". 


Kristīne Krauze-Slucka ir Latvijā strādājoša vizuālā māksliniece, kas savos darbos visbiežāk izmanto digitālo un analogo mediju paņēmienus. 

Kristīne Krauze-Slucka ieguvusi maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļā. 

Savos darbos pēta attiecības starp cilvēku un dabu, pievēršot uzmanību adaptācijas un hibridizācijas norisēm, priekšplānā bieži vien izvirzot izvēlētā medija materialitātes aspektus. 

Latvijā izstādēs piedalās kopš 2017.gada, ieskaitot “Latvijas Mākslas akadēmijas gadsimta izstādi” Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē ARSENĀLS (2019) ar darbu “Paklausīgs pieskāriens”.

2020.gadā Kristīne Krauze-Slucka  saņēmusi gleznotāja Valdemāra Tones fonda stipendiju un  Ziemeļvalstu un Baltijas jauno mākslinieku Grand Prix balvu 2020 par savu darbu "Orgatopija".


Using Format