ORGATOPIA (mixed media installation) is a manipulative study of the resistance of plants, influencing their physiology by various mechanical methods over several months. By combining these manipulated plants with other inorganic materials and electronic solutions, biomorphic, interactive hyperobjects are created.

Solo show at RixC Gallery, Riga, 3-26 Sept. 2020

/

ORGATOPIJA (jauktu mediju instalācija) ir manipulatīvs augu izturības pētījums, vairāku mēnešu garumā ietekmējot to fizioloģiju ar dažādiem mehāniskiem paņēmieniem. Apvienojot šos manipulētos augus ar citiem neorganiskiem materiāliem un elektroniskiem risinājumiem, tiek veidoti biomorfiski, interaktīvi hiperobjekti.

Personālizstāde RixC Galerija, Rīga, 3-26 Sept., 2020


Using Format